Styret i Maggie’s Norge

Stiftelsen Maggie’s Cancer Caring Centres Norge er en veldedig stiftelse som ble opprettet i 2014. Stiftelsens mål er å etablere omsorgssentre etter Maggie’s-modellen i Norge.

Dag Terje Klarp Solvang

Dag Terje Klarp Solvang

Styreleder

Dag Terje Klarp Solvang er generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT). Han har tidligere vært blant annet organisasjons-, markeds- og kampanjesjef i Høyre. Dag Terje har vært sentral i oppbyggingen av Kreftomsorg Rogaland (KOR).

Gunnar Frederik Selvaag

Gunnar Frederik Selvaag

Styremedlem

Frederik er en av eierne i eiendomskonsernet Selvaag og arbeider som styreleder og styremedlem i flere av gruppens selskaper. Han har studert økonomi ved University of San Francisco og tok mastergrad i finans på Handelshøyskolen BI.

Davina Rosemary Talén

Davina Rosemary Talén

Styremedlem

Davina er hovedaksjonær og pedagogisk leder av Davinas AS (tidligere Davinas Barnehave). Hun er utdannet ved St. Nicholas Training Centre for the Montessori Method of Education, i London.

Cecilie Marie Vanem

Cecilie Marie Vanem

Styremedlem

Cecilie har lang ledererfaring fra blant annet Software Innovation, Telenor og Microsoft. Hennes spesialområde er markedsføring, salgs og forretningsutvikling. Cecilie er siviløkonom fra University of Stirling i Skottland.

Ole-Andreas Kahrs

Ole-Andreas Kahrs

Styremedlem

Ole er partner og leder for den norske delen av det globale konsulentselskapet A.T. Kearney. Han er strategisk rådgiver for virksomheter i Norge, Norden og Europa i en rekke bransjer. Han har utdannelse fra Sjøkrigsskolen og BI med fokus på strategi.

Ole Christian Apeland

Ole Christian Apeland

Styremedlem

Ole Christian er kommunikasjonsrådgiver og administrerende direktør i kommunikasjonsbyrået Apeland, som han etablerte i 1988. Han arbeider med analyse, kommunikasjonsstrategi og kampanjer, og er rådgiver for ledere.

Erik Wist

Erik Wist

Styremedlem

Erik Wist er professor emeritus i onkologi ved Universitetet i Oslo. Han har vært leder av Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG) og fagleder for brystkreftonkologien ved Oslo universitetssykehus. Han har betydelig erfaring i behandling av kreft, og har skrevet fler bøker om emnet.