Stiftelsen Maggie’s i Norge er veldedig stiftelse som vil etablere omsorgssentre for kreftrammede og deres pårørende i de største byene i Norge.

Sentrene skal bygges etter mønster fra Maggie’s Cancer Caring Centres, som siden 1996 er etablert i Skottland, England og Hongkong.

Et sted for samtaler, samvær, råd og hjelp

Et Maggie’s-senter er et sted der alle som er rammet av kreft, direkte eller indirekte, er velkommen uten avtale. Det er et eget hus, bygget i tilknytning til et sykehus som tilbyr kreftbehandling.

Når man kommer inn, føles det som man kommer hjem til gode venner. Det gis ingen form for medisinsk behandling, men man kan møte kreftomsorgsspesialister, ernæringsfysiologer, psykologer og andre som kan gjøre det lettere å leve med kreft.

På senteret kan man snakke med andre i samme situasjon, eller bare slappe av på terrassen eller ved peisen.

Et bedre liv med kreft

Maggie’s-sentrene har sitt navn fra Maggie Keswick Jencks, som levde med kreft i to år. Hun brukte sykdomsperioden aktivt til å dele egne erfaringer som pasient og til å utvikle nye tanker rundt kreftomsorg.

Maggie mente at pasienter må være informerte og deltagende i den medisinske behandlingen for å leve bedre med kreft. Hun mente også at det er avgjørende å få tilgang til teknikker for stressmestring, god psykisk støtte og mulighet til å møte mennesker som er i lignende omstendigheter, i et avslappet, hjemmekoselig miljø.

Maggie’s tanker om kreftomsorg er formidlet i dokumentet ”View from the Front Line”.

Maggie's er fokuserte på at god arkitektur er viktig for at mennesker skal trives.

Arkitektur for trivsel

Maggie døde i 1995. Ektemannen Charles Jencks videreførte alle ideene hennes, og i 1996 sto det første Maggie’s Cancer Caring Centre ferdig, i Edinburgh.

Både Maggie og ektemannen Charles Jencks, som er en kjent arkitekturkritiker, var overbevist om at god arkitektur er viktig for at mennesker skal trives.

Bygningene som huser sentrene er derfor tegnet av ledende arkitekter, som Frank Gehry, Zaha Hadid og Richard Rogers. Det norske arkitektkontoret Snøhetta har tegnet senteret i Aberdeen (bildet), som åpnet i 2013.